Spotkanie z twórcami filmu "Atak Paniki" w Szczytnie